MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze organisatie heeft als doel om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op een duurzame manier te realiseren. Onze teams breiden we structureel uit met medewerkers vanuit Social Return creëren we dedicated multi skilled klantenteams die zich betrokken voelen bij onze partners en ieder contactmoment naar een Next Level willen brengen.

Wij hebben samen met de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag het initiatief gestart om langdurig werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij bieden hen daarbij de mogelijkheid om zich volledig om te scholen en te ontplooien naar een baan in de financiële dienstverlening.

In onze visie kan ieder individu van waarde zijn voor de maatschappij , mits goed begeleid door de juiste experts. Voor ons betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iedereen een kans geven. Wij investeren bewust in mensen die op zoek zijn naar een carrière binnen het klantdomein in de financieel zakelijke sector. Wij willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie en de employability wat resulteert in maatschappelijk verantwoorde winst voor de zowel de organisatie en waarde en zinvolheid voor het individu.

Wij geven invulling hieraan door onze eigen teams uit te breiden met deze kandidaten of dit te verzorgen voor onze opdrachtgevers. Permanente training en opleiding is hiervan een integraal onderdeel. Heeft uw organisatie een SROI (Social Return) verplichting? Q-linq kan voor u deze verplichting volledig overnemen en daarbij alles voor u uit handen nemen. Denk daarbij aan werving & selectie, begeleiding & training en de administratie.


Resa de Zwart"Met de juiste training & begeleiding hoeft een afstand tot de arbeidsmarkt geen belemmering te zijn. Wij zetten ons juist in voor deze doelgroep, iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt".